UTSMYKNING

Odd Tandberg var tidlig opptatt av å integrere kunst og arkitektur. Sitt første utsmykningsoppdrag fikk Tandberg i 1950 hvor han sammen med Geir Grung, Sverre Fehn og Gunnar S. Gundersen dekorerte innfartsveiene til Oslo i forbindelse med Oslo bys jubileum. Han samarbeidet med mange ulike arkitekter, deriblant Erling Viksjø som tegnet Regjeringsbygget (Høyblokka). Her utformet Tandberg integrerte utsmykninger sammen med kunstnerne Inger Sitter, Carl Nesjar, Pablo Picasso, Kai Fjell og Tore Haaland. Odd Tandberg har også stått for utsmykninger av Hydroparken i Bygdøy Allé, NHO bygget, Jernbanetorget i Oslo og det nye Rikshospitalet.

 

Odd Tandberg har utført over 50 offentlige utsmykninger i Norge og internasjonalt. Se også liste over utsmykninger under BIOGRAFI

 

Denne siden vil bli kontinuerlig oppdatert. Trykk på bildene for full størrelse. This WEB site is under construction.

Utsmykning av trappehall
Utsmykning av trappehall

1959, Fellesbygget NLH, nå Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), akryl på mur.

Utsmykning av trappehall
Utsmykning av trappehall

1959, Fellesbygget NLH, nå Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), akryl på mur.

Utsmykning av trappehall
Utsmykning av trappehall

1959, Fellesbygget NLH, nå Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), akryl på mur.

Utsmykning av trappehall
Utsmykning av trappehall

1959, Fellesbygget NLH, nå Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), akryl på mur.

odd+tandberg+naturbetong+norwegian+artist+2+W.jpg
odd+tandberg+naturbetong+norwegian+artist+2+W.jpg
odd+tandberg+ferrosilisium+norwegian+art+utsmykning+W.jpg
odd+tandberg+ferrosilisium+norwegian+art+utsmykning+W.jpg
odd+tandberg+naturbetong+norwegian+artist+W.jpg
odd+tandberg+naturbetong+norwegian+artist+W.jpg
Relieff i naturbetong
Relieff i naturbetong

1960. Stavanger Sparekasse, nå Sparebank1, Stavanger. Sandblåst naturbetong.

Relieff i naturbetong
Relieff i naturbetong

1960. Stavanger Sparekasse, nå Sparebank1, Stavanger. Sandblåst naturbetong.

Kirkeutsmykning
Kirkeutsmykning

1964, Nordseter Fjellkirke ved Lillehammer. Korvegg, alter, prekestol, døpefont. Ferrosilsium i betong, tre.

Sten mosaikk i vann.
Sten mosaikk i vann.

1965, Norges Vassdrags- og energidirektorat, Administrasjonsbygg, Middeltunsgate 29, Oslo. Utsmykning av vannbasseng. Natursten.

Stenmosaikk i vann
Stenmosaikk i vann

1965, Norges Vassdrags- og energidirektorat, Administrasjonsbygg, Middeltunsgate 29, Oslo. Utsmykning av vannbasseng. Natursten.

Relieff i naturbetong
Relieff i naturbetong

1965, Norges Vassdrags- og energidirektorat, Administrasjonsbygg, Middeltunsgate 29, Oslo. Utsmykning i Naturbetong

Odd+Tandberg+Conglo+mur+hydroparken+4+W.jpg
Odd+Tandberg+Conglo+mur+hydroparken+4+W.jpg

1960-65. Hydroparken, Bygdø alle 2, Oslo.

Odd+Tandberg+Conglo+mur+hydroparken+3+W.jpg
Odd+Tandberg+Conglo+mur+hydroparken+3+W.jpg

1960-65. Hydroparken, Bygdø alle 2, Oslo.

Frittstående Conglomurer
Frittstående Conglomurer

1960-65. Hydroparken, Bygdø alle 2, Oslo.

Frittstående Conglomurer
Frittstående Conglomurer

1960-65. Hydroparken, Bygdø alle 2, Oslo.

Frittstående Conglomurer
Frittstående Conglomurer

1960-65. Hydroparken, Bygdø alle 2, Oslo.

Frittstående Conglomurer
Frittstående Conglomurer

1960-65. Hydroparken, Bygdø alle 2, Oslo.

Frittstående Conglomurer
Frittstående Conglomurer

1960-65. Hydroparken, Bygdø alle 2, Oslo.

Frittstående Conglomurer
Frittstående Conglomurer

1960-65. Hydroparken, Bygdø alle 2, Oslo.

Frittstående Conglomurer
Frittstående Conglomurer

1960-65. Hydroparken, Bygdø alle 2, Oslo.

Frittstående Conglomurer
Frittstående Conglomurer

1960-65. Hydroparken, Bygdø alle 2, Oslo.

Frittstående Conglomurer
Frittstående Conglomurer

1960-65. Hydroparken, Bygdø alle 2, Oslo.

Lysgård i conglomur
Lysgård i conglomur

1960-65. Norsk Hydro Admin bygg, nå Yara, Bygdø alle 2, Oslo. Natursten i betong. Arkitekt: Viksjø

Lysgård i conglomur
Lysgård i conglomur

1960-65. Norsk Hydro Admin bygg, nå Yara, Bygdø alle 2, Oslo. Natursten i betong. Arkitekt: Viksjø

Lysgård i conglomur
Lysgård i conglomur

1960-65. Norsk Hydro Admin bygg, nå Yara, Bygdø alle 2, Oslo. Natursten i betong. Arkitekt: Viksjø

Lysgård i conglomur
Lysgård i conglomur

1960-65. Norsk Hydro Admin bygg, nå Yara, Bygdø alle 2, Oslo. Natursten i betong. Arkitekt: Viksjø

Relieff i naturbetong
Relieff i naturbetong

1986. Norsk Hydro Admin bygg, nå Yara, Bygdø alle 2, Oslo. Naturbetong. Arkitekt: Viksjø

Relieff i naturbetong
Relieff i naturbetong

1986. Norsk Hydro Admin bygg, nå Yara, Bygdø alle 2, Oslo. Naturbetong. Arkitekt: Viksjø