Relieff i naturbetong

1965, Norges Vassdrags- og energidirektorat, Administrasjonsbygg, Middeltunsgate 29, Oslo. Utsmykning i Naturbetong