Relieff i naturbetong

1986. Norsk Hydro Admin bygg, nå Yara, Bygdø alle 2, Oslo. Naturbetong. Arkitekt: Viksjø