Sceneteppe

1959, Sandvika Kino, Bærum. Sceneteppe, serigrafi på tekstil.