Relieff i naturbetong

1960. Stavanger Sparekasse, nå Sparebank1, Stavanger. Sandblåst naturbetong.