53

1949, olje på lerret, 138x99cm. Vist på Samtidsmuseet 1998 (Fokus 1950)